Vill hitta god pedagogik i tre länder

Erfarenheter från fyra ämnen i tre länder ska hjälpa lärare att välja bra sätt att undervisa. Ett femårigt forskningsprojekt har fått 8, 9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att genomföra projektet i Sverige, Frankrike och Schweiz. Marie Öhman, docent och forskare vid Örebro universitet, får 20 procent av pengarna för de delar av projektet som handlar om skolämnet idrott och hälsa.

Genom att undersöka fyra ämnen – fysik, kemi, biologi samt idrott och hälsa – i den svenska skolan och jämföra mellan Sverige, Frankrike och Schweiz vill forskarna undersöka olika pedagogiska traditioner och se vilka för- och nackdelar de har för inlärningen.

Målsättningen är att forskningen ska leda fram till att utforma, testa och producera fortbildningsmaterial för lärare.

Hela projektet leds av docent Jonas Almqvist vid Uppsala universitet och utom Örebro universitet ingår också University och Geneva, University of Toulose och University of Western Brittany

Text: Lars Westberg