Wallanderstipendium till Örebroforskare

Örebroforskarna Linda Höglund och Magnus Lodefalk har tagit emot Wallanderstipendiet för sin forskning inom områdena företagsekonomi respektive nationalekonomi. Stipendiet innebär tre års finansierad forskning.

Det är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse som delar ut Wallanderstipendiet till unga framstående doktorer som nyligen disputerat.

- Stipendiet innebär att jag kan forska på heltid för att vidareutveckla flera av de idéer och resultat som framkommit i mitt avhandlingsarbete. Det ger mig också möjlighet att vidga mitt nätverk och vidareutveckla mina samarbeten med forskare från andra lärosäten, säger Linda Höglund.

Linda Höglund disputerade i april med en avhandling om strategiskt entreprenörskap i företag och bedriver nu bland annat forskning kring strategisk styrning inom statliga myndigheter i relation till entreprenöriella processer.

Magnus Lodefalk är doktor i nationalekonomi vid Örebro universitet och inriktar sin forskning på företag och internationalisering. Varför lyckas en del företag utomlands och andra inte, och hur kan företag hantera osäkerhet och hinder förknippade med utrikeshandel är några av frågeställningarna.

- För min del ger det här möjlighet att sätta igång ett större forskningsprojekt om nätverk och internationalisering. Projektet kommer fördjupa vår förståelse för samband mellan utländsk erfarenhet och företagens möjlighet att expandera utomlands, säger Magnus Lodefalk.