Webbtjänst om snöröjning vann innovationstävlingen Öppna Örebro län

Gymnasieleverna Lukas Sandholm Duberg, Erik Alm och Timmy Silesmo från Tullängsskolan i Örebro, är årets vinnare av innovationstävlingen Öppna Örebro län. Deras bidrag är en webbtjänst om snöröjning.

Genom att myndigheter och kommuner via webben offentliggör datainformation (öppna data) kan informationen användas på ett allmännyttigt sätt. Inte minst kan personer med kunskaper i dataprogrammering utveckla användbara digitala redskap i form av exempelvis webbtjänster eller appar. Innovationstävlingen Öppna Örebro län riktar sig till studerande och intresserad allmänhet för att uppmuntra till att utveckla just sådana tjänster.

Vinnarna

Lukas Sandholm Duberg, Erik Alm och Timmy Silesmo heter de unga vinnarna av årets tävling Öppna Örebro län. De har med hjälp av tillgänglig öppen information utvecklat en webbtjänst som håller koll på vilka vägar som är plogade och inte. Project Snow, som projektet heter, hämtar information från snöröjningsfordon för att visa hur snöröjningen framskrider. Det finns också idéer om hur tjänsten kan byggas ut genom att exempelvis kombinera denna datakälla med GPS-positionering och väderlekstjänst.

Juryns motivering lyder: "Med en spännande och visionär idé och en stor portion driv och finurlighet har detta gäng skapat grunden till en webbtjänst som har en väldigt stor potential att skapa nytta för alla som rör sig i Örebro..."

- En sådan här tävling är viktig ur två aspekter. Dels ger den innovatörer en möjlighet att utveckla och synliggöra sina idéer, dels ger den en språngbräda för att dessa ska komma till praktisk användning, säger Charlotta Nordenberg, projektledare vid Örebro universitets innovationskontor.

Öppna Örebro län är ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro kommun, Länsstyrelsen Örebro län, Nethouse och Handelskammaren Mälardalen.