3,6 miljoner till forskning kring kommunal finansiering

Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Örebro universitet och svenska kommuners och landstings låneinstitut Kommuninvest får 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag från innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen kommer att användas för att stärka forskningsmiljön rörande kommunal finansiering som är under uppbyggnad vid Örebro universitet.

- Det här är en viktig framgång för samarbetet mellan Örebro universitet och Kommuninvest, ett samarbete som ger nya kunskaper och utvecklar båda parter. Framtidens utveckling finns i kunskapsstarka regioner där man går samman om olika strategiska insatser vilket det här är ett framgångsrikt exempel på, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Startskott för ny forskningsmiljö

Vinnova anslår 1,2 miljoner per år under tre år till projektet "LOGFIN – Local Government Finance Data Analysis". Projektet startade 2013 för att öka forskningen om kommunsektorns finansiella villkor och utmaningar. Bland annat ska en omfattande databas byggas upp. Genom analyser, studier och forskningsrapporter kommer svenska politiker och tjänstemän kunna få en bättre förståelse för kommunsektorns finansiella förutsättningar i stort och skuldförvaltningen i den egna kommunen eller landstinget.

- Vinnova-anslaget kan bli startskottet för en unik forskningsmiljö i Örebro, som kan öka förståelsen för kommunsektorns förmåga att finansiera sina välfärdsinvesteringar, säger Mattias Bokenblom, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest.

- Kommunal finansiering är ett forskningsfält som är dåligt genomlyst, både nationellt och internationellt. Forskningssamarbetet vi etablerat med Örebro universitet är så intressant att det har alla förutsättningar att låta tala om sig. På längre sikt hoppas vi att LOGFIN-projektet ska utvecklas till ett nordiskt/europeiskt samarbete.

Kort om samarbetet

Kommuninvest och Örebro universitet inledde sitt samarbete 2012, med syfte att stärka universitetets satsning i ämnet finansiering. Kommuninvests ekonomiska stöd till Örebro universitet finansierar en professor och två doktorander.

Kort om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.