3,6 miljoner till fortsatt Brasilienutbyte

Utbytet mellan Musikhögskolan vid Örebro universitet och två brasilianska universitet fortsätter. För ytterligare två år har sammanlagt närmare 3,6 miljoner anslagits i så kallade Linnaeus-Palme-medel för 32 studentutbyten och 24 lärarutbyten.

Det är de brasilianska universiteten Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro och Universidade de Brasília som är samarbetsparter. I huvudstaden Brasilia är det Kristina Balstedt Tyrenius som är projektledare.

– Utbytena berör många olika möten mellan människor på många plan, säger hon. Det kan bli livsavgörande, som för den brasilianske student som nu är nära att få arbete som musiklärare i Stockholm eller den student från Örebro som var på utbyte för ett par år sedan och nu är musiklärare där.

Växande utbyte

Utbytet började som ett lärarutbyte 2010 och studentutbytesdelen inleddes läsåret 2011/12. Inom lärarutbildningen handlar det mycket om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med mycket "hands on". Musikerstudenterna inom projekten ges många tillfällen till konserterfarenheter, både i Brasilien och i Sverige. Hans Balstedt är projektansvarig för utbytet med UniRio, det första brasilianska universitet som profilerade sig med en musikutbildning med brasiliansk inriktning för både lärar- och musikerstudenter.

– Brasilien är ju ett otroligt musikland och det här utbytet skapar möjligheter till profilering, säger han.

Utbytesprogram

Lärarna inom det här utbytet åker till respektive land i upp till åtta veckor. Hittills är det 15 lärare från Örebro, som varit i Brasilien eller som nu kommer att resa ut. Studenterna åker på ettåriga utbyten och de nya pengar, som anslagits nu räcker till 32 studenter under en tvåårsperiod. Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som beslutar om pengarna.

Linnaeus-Palme-programmet är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering. Linnaeus-delen ger svenska lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera i olika utvecklingsländer, Palme-delen ger möjlighet för lärare och studenter från utvecklingsländer att undervisa och studera i Sverige.

Ringar på vattnet

För Musikhögskolan och för Örebro har utbytet gett ringar på vattnet. I början av maj anslog Stint pengar till utbildning på masternivå och det blev också en start för forskningssamarbete.

– Genom våra kontakter i Brasilien har vi också knutit ihop förskola, grundskola och gymnasieutbildning i de båda länderna, berättar Kristina Balstedt Tyrenius. Det sker inom ett program som heter Atlas och där skolor i Kumla och Karolinska skolan och kulturskolan i Örebro har börjat ett samarbete med skolor i Brasilien.

Text: Lars Westberg