466 nya utbildningsplatser till Örebro universitet

Örebro universitet får 466 nya utbildningsplatser. Det står klart när regeringen redovisade fördelningen av sin satsning på nya platser till universitet och högskolor. 448 platser går till lärarutbildningarna. Övriga platser går till utbildningarna specialistsjuksköterska och barnmorska.

- Det här är ett återställande av det antalet platser som regeringen tidigare minskade. Därför är det bra för Örebro universitet att få fler platser och vi kommer nu arbeta för att stärka lärarutbildningarna generellt och särskilt inom teknik och naturvetenskap. Utöver detta finns önskemål från flera kommuner i länet om särskilda uppdragsutbildningar riktade mot skolans verksamhet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Regeringen har tidigare aviserat en utbyggnad av universiteten och högskolan med drygt 10 000 nya platser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna, men satsningar görs även på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar. Utbyggnaden sker successivt under fyra år med start 2015.

Vid Örebro universitet tillkommer totalt 466 utbildningsplatser inom åtta utbildningar. Främst är det lärarutbildningarna som växer med 448 platser. Universitetet tilldelas också medel för ytterligare tio platser inom utbildning till specialistsjuksköterska och en utbildning om åtta platser till barnmorska.

- Merparten av platserna går till lärarutbildningar där vi ser ett stigande söktryck och efterfrågan på arbetsmarknaden. Särskilt inom förskolan finns behov av fler lärare och vi bedömer att ökat behov också finns för många av de utbildningar som utökningen gäller, säger Krister Persson, ansvarig för Lärarutbildningen vid Örebro universitet.