73 nya professorer och doktorer när Örebro universitet jubilerar

Under högtidliga former installerades 15 nya professorer när Örebro universitet 15-årsjubilerade och firade sin akademiska högtid i helgen. Vid högtiden promoverades dessutom 58 nya doktorer.

Närmare 600 gäster anlände till årets akademiska högtid vid Örebro universitet. Evenemanget sträckte sig över två dagar och innehöll festkonsert, öppna föreläsningar, installations- och promotionshögtid och bankett.

Festkonsert och föreläsningar

Högtiden inleddes på fredagskvällen med mottagning och akademisk festkonsert i Musikhögskolans lokaler på campus Örebro. För musiken svarade studenter och lärare på Musikhögskolan vid Örebro universitet samt utbytesstudenter och gästlärare från Brasilien.

På lördagen erbjöds allmänheten inte mindre än 26 populärvetenskapliga föreläsningar i konferenslokaler i centrala Örebro. Föreläsare var några av de professorer, doktorer och pristagare som deltog i högtiden. Evenemangen hade över 1 500 besökare.

73 nya professorer och doktorer

På lördagseftermiddagen anordnades den sedvanliga högtiden med professorsinstallation och doktorspromotion på Konserthuset i Örebro. Orator var professor Brigitte Mral som talade kring årets högtidstema "Mod". Inte mindre än 15 nya professorer och 58 nya doktorer hedrades.

De nya professorerna är: Magnus Boström (sociologi), Ole Fröbert (medicin, adjungerad), Mårten Gulliksson (matematik), Ann-Britt Ivarsson (arbetsterapi), Dan Johansson (nationalekonomi), Gunnar Klein (eHälsa), Michał Krzyżanowski (medie- och kommunikationsvetenskap), Achim Lilienthal (datavetenskap), David Machin (medie- och kommunikationsvetenskap), Per Nilsson (matematik), Jan Olsson (statskunskap), Eva Särndahl (medicin), Agneta Yngve (måltidskunskap), Joachim Åström (statskunskap), Åsa Öström (måltidskunskap).

Hedersdoktorer

Två hedersdoktorer promoverades. Yolanda Bergel Sainz de Baranda är professor i privaträtt vid Universidad Carlos III de Madrid, Spanien, och har gjort sig känd som en internationellt framstående forskare inom juridik med inriktning mot förmögenhetsrätten (avtalsrätt, immaterialrätt, familjerätt, konsumenträtt). Med sina kontakter till internationella organ och andra lärosäten har professor de Baranda bland annat möjliggjort ett spännande forskningssamarbete i Norden och Sydeuropa.

Den andra hedersdoktorn som promoverades var professor Willem M. de Vos. Professor de Vos är föreståndare för Avdelningen för Mikrobiologi vid universitetet i Wageningen, Nederländerna, professor i molekylär mikrobiologi vid Helsingfors universitet, Finland, samt akademiprofessor vid Finska Vetenskapsakademien. Han tillhör de främst citerade författarna i världen inom området mikrobiologi, och hans forskning kring det humana tarm-mikrobiomets roll för hälsa samt vid olika sjukdomstillstånd har ett mycket högt anseende. Professor de Vos har kommit att spela en viktig roll vid etableringen av forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) vid Örebro universitet.

Den akademiska högtiden avslutades med bankett på Conventum Kongress i Örebro. Studenterna på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ansvarade för menyn och att gestalta årets tema "Mod" vid middagen. För den musikaliska gestaltningen svarade Örebro Studentsångare.