Arbetsmarknadsministern gästföreläste

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, M, gästföreläste under måndagen för studenter inom ämnet nationalekonomi på Örebro universitet. Elisabeth Svantesson talade om arbetsmarknadens utveckling och svarade på frågor. Bland annat listade hon några av arbetsmarknadspolitikens främsta utmaningar framöver och pekade då särskilt på långtidsarbetslösheten, och arbetslösheten bland utrikes födda och unga.