Att informera kring ett laddat ämne

Barnmorskan Inger Wätterbjörk har i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet undersökt hur blivande föräldrar uppfattar informationen om fosterdiagnostik i början av graviditeten. Över 90 procent av paren är nöjda och känner sig trygga. Men för ett fåtal väcker samtalen oro.

Örebro läns landsting var först i Sverige med att införa det så kallade KUB-testet som ett kostnadsfritt erbjudande till alla gravida kvinnor. KUB-testet består av ett ultraljud och ett biokemiskt prov och gör det möjligt att upptäcka kromosomavvikelser i början av graviditeten.

I och med att detta infördes får alla blivande föräldrar först en kort information om fosterdiagnostik vid det första besöket hos mödrahälsovården och sedan ett erbjudande om att få träffa en specialutbildad barnmorska. Inger Wätterbjörk har undersökt hur paren som väntar barn upplever informationen.

– Det är ett laddat ämne och vissa par vill värja sig från tanken att något kan vara fel. Andra känner att de vet allt de behöver veta om fosterdiagnostik och har redan bestämt sig för om de ska göra ett test eller inte, säger Inger Wätterbjörk.

Grund för samtal

Hon har följt paren genom hela processen och hennes forskning visar att de allra flesta upplever att informationen är bra och tillräcklig.

– För vissa par blir informationen och beslutsprocessen kring testet en grund för samtal de annars inte skulle ha haft. De upplever det som berikande och att det fört dem närmare varandra. Samtidigt finns det par som upplever att oron för att något kan vara fel ökar, säger Inger Wätterbjörk.

Men forskningen visar att de är få. Över 90 procent av de blivande föräldrarna är nöjda med sitt beslut, oberoende om de tar testet eller inte, och tycker inte att det är ett svårt beslut att ta. Nästan sex procent upplever att beslutet är svårt eller mycket svårt och några få ångrar dessutom sitt beslut.

Personligt val

– I vissa fall fortsätter oron även efter att KUB-testet visar att allt är bra. Processen har väckt tankar om att något kan vara fel och oron släpper inte taget om paret, säger Inger Wätterbjörk.

– Det är ett personligt val och alla reagerar olika. Men just det personliga valet måste genomsyra all information. Det är helt frivilligt och upp till var och en att ta del av informationen eller göra testet.

– Det flesta har sett det som ett personligt beslut men det finns människor som tar upp samhällsperspektivet. De undrar varför samhället erbjuder fosterdiagnostik överhuvudtaget och undrar om det inte är ett sätt att rensa ut människor som inte är faller inom samhällets ram för vad som är normalt. Det är så klart inte meningen att någon ska känna så.

Text: Linda Harradine