Banbrytande studie om prostatacancer fick pris

Operation eller inte är en omdiskuterad fråga i behandlingen av patienter som diagnostiserats med prostatacancer. Redan 1977 inledde läkare vid urologkliniken en studie av 223 patienter, som de efter 30 år beskrev i världens mest ansedda urologtidskrift, European Urology. Publiceringen belönades i dag med priset för 2013 års bästa artikel.

Det var professor Jan-Erik Johansson vid Universitetssjukhuset i Örebro som för forskargruppens räkning tog emot priset i anslutning till den europeiska urologkongressen, som pågår i Stockholm. Det var han som en gång startade studien tillsammans med docent Swen-Olof Andersson.

– Den här studien har haft stor betydelse också för den forskning, som vi rapporterade om i New England Journal of Medicine för någon månad sedan, säger Jan-Erik Johansson.

När studien började hade det blivit vanligt, särskilt i USA, att redan tidigt operera prostatacancer, egentligen utan att man visste så mycket om det hjälpte. Operationerna ledde ofta till att patienterna fick besvär med urinläckage och impotens. Nu bestämde man sig för att följa cancerns förlopp utan behandling för att se vilken naturlig utveckling den hade. Patienterna följdes upp en gång i halvåret och om man upptäckte symptom på att cancern blev mer aggressiv behandlade man den med hormoner.

Påverkat dagens riktlinjer

De 223 patienterna i studien följdes fram till 2012 när endast tre av dem fortfarande levde. 38 patienter hade avlidit av sin prostatacancer. Kunskaper från studien om cancerns förlopp har använts i resonemang som styr dagens riktlinjer för behandlingen och alltså även inspirerat till andra forskningsprojekt.

Utom Jan-Erik Johansson och Swen-Olof Andersson, har också USÖ-läkarna Marcin Popiolek och Ove Andrén samt professorerna Lars Holmberg, Uppsala, Hans-Olov Adami, Stockholm, liksom Jennifer R Rider vid Harvard i USA varit medförfattare till den belönade artikeln.

Text: Lars Westberg