Barnrättsdagar om psykisk ohälsa bland barn och unga

Forskning och praktik kan inte fungera som isolerade öar. Forskare och praktiker måste bli bättre på att hitta sätt att mötas om samhället ska klara de utmaningar vi står inför. Det var budskapet som Jens Schollin, professor i pediatrik och rektor för Örebro universitet, framförde på Barnrättsdagarna i Örebro.

Barnrättsdagarna är en årligen återkommande mötesplats för alla som är intresserade av barnrättsfrågor. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin vid Örebro universitet.

– Vi har ett behov i dag av att koppla ihop grundforskning med vardagsproblematiken, sa Jens Schollin. Där kan vi bli mycket bättre. I annat fall riskerar vi att få ett allt mer delat kunskapssamhälle.

Örebroforskare

Den 8-9 april samlade Barnrättsdagarna drygt 800 personer från hela landet på Conventum i Örebro. I år var temat psykisk ohälsa hos barn. På programmet fanns närmare 60 föreläsningar som belyser olika aspekter av psykisk ohälsa; från mobbning och ätstörningar till våld inom familjen.

Anna Forssell var en av flera forskare från Örebro universitet som föreläste under Barnrättsdagarna. Hon leder ett avhandlingsprojekt kring pappa-barnrelationen i familjer där pappan varit våldsam mot mamman. Avhandlingen är klar först vid årsskiftet, men deltagarna på årets Barnrättsdagar fick under två fullsatta seminarier ta del av resultaten så här långt.

- Att uppleva våld i familjen vet vi får konsekvenser för barn, säger Anna Forssell. De kan vara både psykiska och fysiska och ofta får barn en förändrad världsuppfattning och kognitiva "felmeddelanden" som att våld är okej för att lösa konflikter.

Fler föreläsare från Örebro universitet

  • Mobbning i skolan – dess olika uttryck, konsekvenser samt behovet av stöd och hjälp för den utsatta. Föreläsare: Karin Hellfeldt, doktorand socialt arbete, Örebro universitet.
  • Barns umgänge med våldsutövande fäder. Föreläsare: Anna Forssell, doktorand och universitetsadjunkt i socialt arbete. Örebro universitet.
  • Dans- en resursstärkande insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor 13-18 år. Föreläsare: Anna Duberg, doktorand, leg sjukgymnast. Institutionen för medicin och hälsa, Örebro Universitet / Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting.
  • Att arbeta mot psykisk ohälsa i skolan – en studie av metoder. Föreläsare:Gabriella Olofsson, universitetsadjunkt och Andreas Bergh, lektor i pedagogik, Örebro universitet.
  • Kan systerskap och onlinestöd främja unga tjejers psykiska hälsa? Föreläsare: Maria Munkesjö, projektledare och Lotta Zetterqvist, verksamhetschef, Tjejzonen och Systerskap för att främja unga tjejers psykiska hälsa samt Camilla Pettersson, Madelene Larsson och Charli Eriksson, Örebro universitet.
  • Barns umgänge med våldsutövande fäder. Föreläsare: Anna Forssell, doktorand och universitetsadjunkt i socialt arbete. Örebro universitet.

Här kan du läsa mer från Barnrättsdagarna 2014