Bästa doktorsavhandlingen

Universitetslektor Mathias Hatakka på Handelshögskolan vid Örebro universitet har fått Svenska informationssystemakademins (Sisa) pris för bästa doktorsavhandling för 2013.

Hans avhandling i informatik beskriver hur metoden Capability Approach vid utvärdering av biståndsprojekt ger utvärderingen ett annat innehåll och fokus än om man enbart ser på ekonomi eller teknik.

1998 fick den indiske ekonomen Amartya Sen ekonomipriset till Alfred Nobels minne bland annat för att ha formulerat utvecklingsteorin om Capability Approach, CA. Han menar att man inte enbart kan använda ekonomiska termer utan också måste väva in hur människorna själva ser på vad som är bra i deras liv, som sjukvård, mat, miljö och annat. Metoden flyttar fokus från resurser till vad användningen av resurserna leder till.

Sisas pris för bästa avhandling delas ut till minne av Börje Langefors, en pionjär inom IT och skapare av ämnet informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling (ADB) som sedan blivit informatik. Han var den förste IS-professorn i Sverige och en av de första i världen. Priset vill belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser, utveckla och tillämpa kvalitetskriterier.

Svenska informationssystemakademin bildades 2010 med ett 20-tal universitet och högskolor som medlemmar.