Behrn Fastigheter bidrar till medicinsk forskning

Fastighetsbolaget Behrn Fastigheter AB har lämnat bidrag till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk forskningsutrustning som innebär förbättrade förutsättningar främst inom prostatacancerforskningen.

Behrn Fastigheter sponsrar med 100 000 kronor till en TMA-maskin som kommer att effektivisera forskarnas analysarbete av vävnadsprover högst väsentligt.

- Forskning och utveckling är framtiden, säger Per Johan Behrn, VD Behrn Fastigheter AB.

I arbetet med att analysera vävnadsprover sparas prover från en patient i en paraffinkloss. För att underlätta olika analyser inom forskningen är det en fördel att kunna analysera vävnad från flera patienter vid ett och samma tillfälle. Det kan göras i en TMA-maskin (Tissue Micro Array), som kan samla vävnad från över 100 patienter på en paraffinkloss. Det här sparar tid och pengar och gör dessutom att vävnad kan sparas till ytterligare analyser. Det leder forskningen snabbare framåt.