Belönad för sin bok om könsmaktsordning

The International Association for Critical Realism, IACR, har tilldelat genusforskaren Lena Gunnarsson vid Örebro universitet 2013 års Cheryl Frank Memorial Prize. Hon doktorerade förra året och hennes avhandling gavs senare ut i bokform, The Contradictions of Love: Towards a Feminist-Realist Ontology of Sociosexuality (Routledge).

Priset belönar årligen den bästa eller mest innovativa boken eller artikeln skriven i eller om den kritisk-realistiska traditionen. I juryns motivering till priset heter det att The Contradictions of Love på ett kreativt och originellt sätt använder sig av den kritiska realismens alla faser för att utforska ett viktigt ämne. Juryn påpekar att det i år fanns många starka kandidater bland dem som nominerats till priset, men alltså att Lena Gunnarssons arbete var det bästa.

Viktigt närmande

– Det känns väldigt kul och jag är glad att de uppmärksammar och värdesätter min bok, som tar upp feministiska frågor som länge haft en undanskymd plats i kritisk-realistisk forskning. Det är så klart en ära för mig som individ men valet av min bok är positivt också i ett större perspektiv eftersom jag tycker det är väldigt viktigt att kritisk realism och feministisk teori närmar sig varandra och ett sådant närmande bidrar min bok med. Det kritisk-realistiska perspektivet kan bidra till att lösa många av de teoretiska problem som genusteoretiker idag kämpar med.

En del av priset är en inbjudan till IACR:s årliga konferens, som i år hålls i juli i London, och hålla ett anförande där, som även kan publiceras i Journal of Critical Realism.

Lång historia

Den vetenskapsteoretiska skolan kritisk realism definierades i modern tappning på 1970-talet främst genom Roy Bhaskar men har rötter långt tillbaka i historien. Kritisk realism är ett alternativ både till positivism och poststrukturalism och det var det som från början fick Lena Gunnarsson att attraheras av denna filosofiska inriktning. IACR bildades 1997 som ett forum för nätverkande mellan dem som är intresserade av kritisk realism och samhällsvetenskap. Utom den årliga konferensen vill man också bidra till att organisera samarbeten, seminarier, workshops och liknande arrangemang som hänger ihop med området.

Cheryl Frank (1946 – 2010) var en amerikansk forskare och aktivist, aktiv i medborgarrättsrörelsen och medverkade till att etablera det första skyddade boendet för våldsutsatta kvinnor. Senare levde hon tillsammans med Roy Bhaskar, men avled efter en kortare tids sjukdom.

Läs mer om IACR här.

Text: Lars Westberg