Besök hos Nobel i Karlskoga och möte med forskare och studenter

Besök på Björkborns herrgård i Karlskoga där Alfred Nobel bodde på somrarna i slutet av sitt liv, middag på Örebro slott, besök på kemilaboratoriet, möte med forskare och studenter samt en föreläsning i Musikhögskolans aula. Så ser programmet ut för Nobelpristagarna i kemi när de på söndag och måndag gästar Örebro universitet.

William E Moerner, Eric Betzig och Stefan W Hell kommer till Karlskoga på söndag eftermiddag. Där får de en guidning på Nobelmuseet i Björkborn. Det kommer också att bli trädplantering innan sällskapet far vidare till middagen på slottet i Örebro.

Det är inte varje dag ett ungt universitet får chansen att visa upp sig för Nobelpristagare och kemiprofessorn Bert van Bavel ser fram mot att på måndag få presentera den forskning som bedrivs inom ämnet vid universitetet.

Miljögifter

– Vi är stolta och framgångsrika både i vår forskning och i vår undervisning. Vårt kemiprogram med forensik (kriminalteknik) hör till de mest sökta och vår forskning om olika miljögifter är internationellt respekterad. Vi arbetar med annan teknik än den kemipristagarna belönats för men jag hoppas att vi kan hitta beröringspunkter där olika tekniker kan komplettera varandra, säger han.

Inom forskningsmiljön Människa-teknik-miljö, MTM, är en tyngdpunkt att utveckla analysmetoder för att mäta långlivade organiska föroreningar (persistent organic pollutants, POP), som finns listade av Stockholmskonventionen, en internationell överenskommelse för att begränsa produktionen av sådana miljögifter.

Laboratoriet vid Örebro universitet fungerar också sedan några år som referenslaboratorium för FN:s miljöprogram (UNEP) och kemipristagarna kommer att få se hur man med hjälp av masspektrometri analyserar misstänkta föroreningar. Genom samarbete med Waters Corporation, ett världsledande företag för tillverkning av avancerade analytiska instrument, kan Örebro universitet arbeta med den senaste tekniken inom masspektrometri.

Mikroplast

– I ett ganska nytt EU-projekt letar vi också efter nanopartiklar och mikroplast i havsmiljöer. Vi håller på att analysera de prover, som togs under den segling runt Sveriges kuster, som genomfördes i somras. Vi vill undersöka hur de små plastpartiklarna knyter olika miljögifter till sig, som sedan vandrar genom näringskedjan till människan.

Man kombinerar masspektrometrin med att studera proverna i ett vanligt mikroskop och här kan användning av den avancerade mikroskopi som nobelpristagarna har utvecklat vara en väg framåt.

– Vi kan se partikelstorlekar och interaktion ner till en tusendels millimeter. Nu kan vi få höra om Nobelpristagarna anser att deras metod med ljusmikroskopi är effektivare.

Föreläsning och forskarmöte

Utom den föreläsning Nobelpristagarna ger på Musikhögskolan vid besöket på Örebro universitet, kommer pristagarna också att möta en mindre grupp studenter, doktorander och unga forskare i ett diskussionsmöte.

– Det är fantastiskt stimulerande, särskilt för unga forskare, att få möta sådana här förebilder och få chansen att diskutera med dem, säger Bert van Bavel.