Debatt: Nu bygger vi studentbostäder

Debattartikel i Nerikes Allehanda undertecknad: Jens Schollin, rektor Örebro universitet, Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande Örebro, Ulf Rohlén, vd Öbo, Björn R:son Åqvist, ordförande Fastighetsägarna Örebro.

Just nu pågår ansökningen till landets universitet och högskolor för fullt och många blivande studenter vill glädjande nog studera i Örebro. Örebro universitet är numera riksrekryterande då 8 av 10 nybörjarstudenter under 2013 kom från orter utanför regionen och allt fler väljer Örebro universitet i första hand.

Men för att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet krävs en tryggad bostadssituation. Bostadsbristen är på många håll i Sverige akut. År efter år tältar studenter utanför universitet och högskolor och allt fler unga tvingas bo kvar hemma eller flytta runt i tillfälliga boenden i andra, tredje och till och med fjärde hand. Studentbostadsbristen är ett allvarligt samhällsproblem som riskerar Sveriges tillväxt och framtida utveckling.

Bristen är störst i de gamla universitetsstäderna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Men även Örebro har under perioder haft en viss brist på studentbostäder. Utifrån det goda samarbetet mellan universitetet, kommunen och fastighetsägarna har vi dock lyckats uppfylla vår bostadsgaranti termin efter termin, så att studenter inte behövt tacka nej till sina utbildningsplatser på grund av bostadsbristen.

Vi bygger nytt

Förra året färdigställdes 550 studentbostäder i hela landet. Här i Örebro byggs nu 326 nya studentbostäder och det arbetas med planer på ytterligare cirka 500. Dessutom arbetar vi med detaljplaneändringar nära universitetet och flera fastighetsägare och byggföretag som uttryckt intresse för att bygga studentbostäder. Allt detta trots att antalet studenter minskat de senaste åren i linje med regeringens uppdrag.

Den stora ökningen av studentbostäder i kombination med ett minskat antal studenter medför en större valfrihet för de som kommer till Örebro att välja ett boende som passar den enskilde. Ett tryggt boende är ett bra fundament för en lyckad studietid med goda resultat och vidare livsmöjligheter. Som ung universitetsstad känns det extra viktigt att ständigt förbättra och utveckla studenternas situation. Vi arbetar målmedvetet och tillsammans med bostadsfrågan. Med en stark samverkan är vi övertygade om att Örebro kan bli ett ännu mer attraktivt val för Sveriges studenter.