Debattartikel: Vi måste locka fler forskningsintensiva företag till vår region!

Debattartikel i Nerikes Allehanda söndagen den 4 maj undertecknad Jens Schollin, rektor Örebro universitet.

Nyligen kom ansökningstalen till landets universitet och högskolor inför höstterminen. Intresset för högre studier har aldrig varit så stort. Skälet är, naturligtvis, att både ungdomarna och deras föräldrar vet att högre studier drastiskt ökar chansen till ett bra arbete med god inkomst.

För Örebro universitet har söktalen fortsatt att gå upp, högt över det svenska snittet. Till höstens utbildningar sökte totalt 44 000 personer till vårt universitet. Det är en hisnande siffra och jag upphör inte att förvånas över den utveckling vi haft på utbildningssidan.

Samtidigt står antalet förstahandssökande still. Vi kommer ofta som alternativ nummer två efter något av de större och äldre universiteten, som under senare år fått merparten av nya resurser från regeringen.

Vår strategi är att vara ett brett universitet med ett utbud av utbildningar inom många fält. Men det är också viktigt att prioritera de långa professionsutbildningarna, som t ex jurist-, läkar- och psykologprogrammen – de som inte bara leder till jobb utan även bidrar till långsiktig stabilitet på universitetet. Denna satsning har visat sig mycket framgångsrik i form av allt högre söktryck från landets studenter.

År 2011 fick vi den, för regionen och lärosätet strategiskt viktiga, läkarutbildningen. Detta efter ett hårt arbete på både nationell och regional nivå. Nästa steg är att få rätten att utbilda civilingenjörer. Vi tror att chanserna är goda, då vi till stora delar kan finansiera utbildningen själva. Men precis som vårt samarbete med USÖ var avgörande för att få hit läkarutbildningen, är det av största vikt att vi, gällande civilingenjörsutbildningen, har stöttning av en stark näringslivsstruktur.

De stora organisationer som finns i Örebro (Atlas Copco, Nethouse, Kommuninvest och SCB) och Karlskoga (SAAB Bofors Dynamics) gör stora samarbetsinsatser med universitetet och bidrar med teknik och kompetens i arbetet mot att få hit civilingenjörsutbildningen.

Men vi måste få fler kunskapsintensiva företag till vår region! Idag står Örebro universitet och USÖ för i stort sett all forskning i länet. Vi behöver fler samarbetspartners för att utveckla forskningssamarbetet och göra regionen till en av de mest kunskapsintensiva i landet. En region som lockar till sig de bästa forskarna, de bästa lärarna, som i sin tur utbildar de bästa studenterna.

Jag fick nyligen ta del av en ännu opublicerad ranking av Sveriges universitet och högskolor. Den mäter kvalitet av utbildning, forskning och samverkan. Örebro universitet kommer på totalen på 12 plats! Detta är imponerande för ett så ungt universitet och vi har passerat alla andra nya universitet och samtliga av landets högskolor.

Samtidigt finns det en annan sida: de svenska lärosätenas internationella renommé faller. Vi såg nyligen hur våra största och äldsta universitet föll ur listan över världens 100 bästa lärosäten. Bara Karolinska Institutet är kvar, en utbildningsinstans som bara rymmer en bråkdel av landets studenter.

I Örebro byggs det många nya lägenheter, vi har en god infrastruktur, men det kan bli ännu bättre. Det krävs kvalificerade jobb hos kunskapsintensiva företag för att få studenterna att stanna i regionen. För Örebro universitet är det en fjäder i hatten om våra studenter får jobb i Stockholm, London eller New York, men för kommunen och regionen är det en ren förlustaffär.

Med fler kunskapsföretag kan vi utöka vår forskning, få hit fler stora internationella konferenser och öka samarbetet med utländska lärosäten. Då kan vårt universitet, vårt universitetssjukhus och vår region gå i bräschen för ett starkare kunskapssamhälle i Sverige och världen.

Jens Schollin

Rektor Örebro universitet

Professor i pediatrik