Demokratipraktik för att väcka politiskt engagemang

Politisk självtilltro, det vill säga att ungdomar tror att de har förmågan att förändra och göra skillnad i samhället, kan vara avgörande för om de utvecklar ett samhällsengagemang eller inte. Här spelar skolan en viktig roll och Sofia Sohl, forskare i statskunskap vid Örebro universitet, föreslår en demokratipraktik för att alla elever ska få prova på politik.

– Jag har valt att ha Malala Yousafzai på framsidan av min doktorsavhandling. Flickan som blev skjuten i huvudet av talibaner på väg hem i skolbussen. Hon överlevde och har fortsatt att kämpa för flickors rätt till utbildning. Hon fångar kärnan av den politiska självtilltron, säger Sofia Sohl.

För trots att Malala Yousafzai har oddsen emot sig som en ung tjej i ett starkt patriarkalt samhälle tror hon på sin förmåga att förändra. Sofia Sohl har undersökt varifrån den politiska självtilltron kommer och vilken betydelse den har för att ungdomar ska bli politiskt engagerade.

Alla ska känna att de kan

– Det är förstås en demokratisk rättighet att välja att inte engagera sig. Men alla ska känna att de har en möjlighet att påverka om de skulle vilja. Min forskning visar att skolan kan spela en viktig roll här, säger Sofia Sohl.

Om skolan ger elever en möjlighet att forma och genomföra projekt, får de erfarenheter som kan stärka den politiska självtilltron. Självtilltron kan också stärkas genom att ha lärare som är engagerade och stöttande gällande elevers samhällsengagemang. Skolan kan på så sätt bidra till större politisk jämlikhet.

– Politisk självtilltro sträcker sig bortom effekterna av individers socioekonomiska status. Med andra ord kan politisk självtilltro utjämna skillnader som kön, ekonomi och etnicitet skapar. Skolan kan stimulera det politiska självförtroendet hos de resurssvaga, som annars ofta deltar i mindre utsträckning, säger Sofia Sohl.

Skolan når alla ungdomar under deras uppväxt och har dessutom ett demokratiskt uppdrag. I dag finns redan arbetsplatspraktik, som ger elever en chans att förbereda sig för ett kommande arbetsliv.

Få prova på

– Kanske borde något liknande införas som kan gynna politiskt intresse och kunskap om demokrati, ja en demokratipraktik. Om unga tidigt får "göra politik" det vill säga praktiskt prova på att försöka förändra något och därigenom få egenupplevda politiska erfarenheter.

Sofia Sohls forskning visar att politisk självtilltro påverkar ungdomars politiska deltagande positivt på många sätt – både offline och online. I dag finns ju många olika vägar att engagera sig utanför den traditionella partipolitiken. Dessutom kan politisk självtilltro vara en slags hävstång som gör att ett politiskt intresse utvecklas och blir till politiska aktiviteter.

– Det kan vara det som gör att man går från att vara en passiv men intresserad åskådare till att aktivt delta. Ju starkare politisk självtilltro, desto högre deltagande, avslutar Sofia Sohl.

Text: Linda Harradine