Du kommer väl ihåg att ta ut examen!

Hallå där Christina Molin, examenshandläggare på Studentavdelningen vid Örebro universitet. Så här vid terminsslutet får ni många frågor om examen och examensregler, varför är det viktigt att ta ut sin examen?

- Jag vill rekommendera alla som kan att ta ut sin formella examen direkt när den fortfarande är aktuell. Det kan finnas risk för att man skjuter på det eller glömmer och på sikt kan regler ändras vilket kan göra det problematiskt att ta ut sin examen i efterhand.

Hur många tar ut sin examen?

- Ungefär 2 500 per år här på Örebro universitet. Cirka hälften gäller yrkesexamensprogrammen och den andra halvan är så kallade generella examen (kandidat-, magister-, master- och högskoleexamen.)

Hur gör man för att ta ut sin examen?

- Du måste själv ansöka om examen när du är klar med din utbildning. Du bestämmer själv när du vill ta ut den, förutsatt att minimikraven är uppfyllda. Det är bara hela avslutade kurser som kan tas med. Ansöker gör du enklast genom Studentforum. Det kan du göra här.