Dubbla examina – hjälp eller stjälp?

Det har blivit allt vanligare att universiteten och högskolorna ger dubbla examina för samma utbildning. Den 21 maj anordnade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en konferens om detta ”fenomen” tillsammans med Örebro universitet.

Idag är det allt vanligare att en student utöver sin yrkesexamen även kan få ut en generell examen. "Är detta verkligen önskvärt?" var frågan som diskuterades under konferensen som i första hand riktade sig till utbildningsansvariga på universitet och högskolor.

Under konferensen delade bland annat Helen Dannetun, rektor på Linköpings universitet, och Professor Ulf Tidefelt, ordföranden i utvärderingen av läkarutbildningarna, med sig av erfarenheter och synpunkter. Sveriges Ingenjörer gav en inblick i hur arbetslivet värdesätter dubbla examina och SFS ordförande Erik Arroy medverkade för att ge sin syn på dubbla examina.