Entreprenörskapsforum 20 år

Entreprenörskapsforum har 20-årsjubilerat. Evenemanget hölls i Konserthuset i Stockholm den 12 mars.

Entreprenörskapsforum har sin hemvist vid Örebro universitet och 20-årsdagen innehöll ett flertal seminarier som berörde samhällsutveckling, entreprenörskap och innovationer. Prins Daniel närvarade under hela dagen liksom tre ministrar: Annie Lööf, Jan Björklund och Peter Norman. Flera ministerkandidater och ett stort antal personer från näringsliv och offentlig sektor deltog i seminarierna.

Vid kvällens middag underhöll Örebro studentsångare. Örebro universitet fick under dagen ett flertal möjligheter att visa upp olika delar av universitetet.