Fastighets AB Umato bidrar till medicinsk forskning

Familjen Stiernstedt bidrar genom Fastighets AB Umato med 100 000 kronor till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk utrustning, en TMA-maskin, som innebär bättre möjligheter främst inom prostatacancerforskningen.

- Vi ser samarbetet med Örebro universitet, som ett exempel på värdefull samhällsnytta mellan privat näringsliv och offentliga institutioner för forskning, utbildning och vård. Behovet av forskningsresurser är stort och alla bör överväga sina möjligheter att bidra. Prostatacancer är ett folkhälsoproblem och vi känner starkt för att stötta Örebro universitet som har stor kompetens inom forskningsområdet, säger Tomas Stiernstedt.

För att underlätta olika analyser inom medicinforskningen är det en fördel att kunna analysera vävnad från flera patienter vid ett och samma tillfälle. Det kan göras i en TMA-maskin (Tissue Micro Array), som kan samla vävnad från över 100 patienter på en paraffinkloss. Det här sparar tid och pengar och gör dessutom att vävnad kan sparas till ytterligare analyser. Det leder forskningen snabbare framåt.