Fondpengar till medicinforskning

Nyckelfonden har delat ut sex miljoner kronor till 21 olika forskningsprojekt vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset. Fonden, som är en stiftelse för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset, firar 25 år i år. Hittills har fonden samlat in 100 miljoner i fondpengar och delat ut över 60 miljoner.

Följande forskningsprojekt tilldelades anslag:

Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer,Swen-Olof Andersson, docent Urologiska kliniken. Fortsatta effektstudier av ett nytt egenutvecklat prototypvaccin mot klamydiainfektion, Sören Anderson, docent Laboratoriemedicinska länskliniken. Vitamin D:s roll vid infektionsinducerad kronisk inflammation och dess association med prostatacancer, Ove Andrén, docent Urologiska kliniken.

På vilket sätt bidrar det medfödda och förvärvade immunförsvaret av tjocktarmens slemhinna till den kroniskt inflammatoriska sjukdomen mikroskopisk kolit,?Johan Bohr, docent Medicinska kliniken. Är hög syrgaskoncentration en riskfaktor för komplikationer hos äldre i samband med kärlkirurgi?, Anil Gupta, docent Anestesi- och intensivvårdskliniken. Biomarkörer för diagnos, behandlingssvar och prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom, Jonas Halfvarsson, docent Medicinska kliniken.

Bakteriella infektioner vid kronisk bihåleinflammation, Svante Hugosson, överläkare Öron-näs- och halskliniken. Ämnesomsättning och inflammation i bukhålans organ vid tarmperforation, Kjell Jansson, överläkare Kirurgiska kliniken.

Operativt avlägsnande av prostatakörteln eller ingen initial behandling till patienter med lokaliserad prostatacancer. Långtidsuppföljning med analys av överlevnad, livskvalité, prognostiska faktorer och hälsoekonomi, Jan-Erik Johansson, professor Urologiska kliniken.

Humant papillomvirus (HPV), förekomst och biomarkörer vid livmoderhalscancerutveckling i Åldersgruppen 55-59 år, Mats G Karlsson. Överläkare Laboratoriemedicinska kliniken.

Ämnesomsättningen och försvaret mot komplikationer efter operationer, Olle Ljungqvist, professor Kirurgiska kliniken. Mekanismer vid nedsatt sårläkning – hur påverkar långvarigsårläkning egenskaper hos bindvävsceller, Magnus Lindberg, professor Hudkliniken

Klinisk implementering av (WHO) ICF Core set för vuxna med hörselnedsättning, Claes Möller, professor Audiologiska kliniken. Ökad fitness hos meningkockbakterien - förklaring till ökad förekomst av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning? Paula Mölling, docent molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska länskliniken.

Riskfaktorer för bäckenbottenbesvär efter förlossning, Kerstin Nilsson, docent, Kvinnokliniken. Förbättrar D-vitamin den fysiska arbetsförmågan och kroppssammansättningen hos överviktiga män?,Eva Rask, docent Medicinska kliniken.

Ämningsomsättningseffekter av träning hos unga män med typ 1-diabetes. Utveckling av nya träningsrekommendationer vid diabetes, Stefan Särnblad, överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Ledprotesinfektioner orsakade av hud-stafylokocker
Bo Söderquist, professor Laboratoriemedicinska länskliniken.

Utvärdering av tre nya antibiotika och utveckling av motståndskraft mot antibiotika i behandlingen av den snart obotliga infektionen gonorré, Magnus Unemo, docent molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska länskliniken.

Low FODMAP-diet som ny behandling mot irritabel tarm, Michiel van Nieuwenhoven, docent Medicinska kliniken. Metodstudie av genuttryck i vävnadsbiopsier från moderkakan, Jan Åman, professor Barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Nyckelfonden skapades som ett upprop för att öka möjligheterna till forskning vid dåvarande regionsjukhuset Örebro. Fonden har varit viktig för sjukhusets utveckling och för den patientnära kliniska forskningen. Den bygger helt på gåvor som kommer från privatpersoner, företag och genom donationer och arv.