Forskningsprojekt bereder väg för 3D-teknik inom industrin

Örebro universitet har tillsammans med samarbetspartners fått 5,4 miljoner kronor från Vinnova för att undersöka hur 3D-printing kan bidra till en snabbare, mer flexibel och anpassad produktion. Det kan i sin tur öka Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden.
– Det behövs för att inte svensk industri ska hamna på efterkälken, säger Örebroprofessorn Lars Pejryd.

Arbetet sker inom ramen för samarbetet med Tillverkningstekniskt centrum i Karlskoga och koordineras av SP Sveriges tekniska forskningsinstitutprojektet. Projektet ska fokusera på korta ledtider, flexibel produktion och anpassning. Additiv tillverkning eller 3D-printing är en process där detaljer byggs upp lager för lager baserat på en digital modell.

– Det gör att det inte finns några begränsningar. Allt går att tillverka, komplexitet kostar inget extra, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.

Redan i dag använder flera företag runt om i världen denna teknik. Men nyckeln till framgång är kunskap och det finns många frågor att besvara innan tekniken kan få en bredare spridning. Det här projektet blir ett viktigt steg.

Från idé till färdig produkt

– Vi vill undersöka hur vi kan rita och konstruera för att kunna utnyttja fördelarna och räkna hem den extra kostnad som tekniken trots allt för med sig i dag, säger Sebastian Hällgren, industridoktorand knuten till Örebro universitet och Saab Dynamics.

Även om additiv tillverkning inte kommer konkurrera ut konventionella metoder utan vara ett komplement så är fördelarna många. Det kan gå snabbt från idé till färdig produkt. Det går att anpassa produkten efter kundens önskemål utan att kräva stora volymer. Det går att göra lättare produkter.

– Ett flygplan är ett bra exempel. Genom att göra det lättare sparar bolaget på bränslekostnaden vid varje flygning och kan räkna hem en vinst, säger Sebastian Hällgren.

Industriell 3D-röntgen

Tekniken ger helt nya möjligheter men har sina speciella restriktioner och begränsningar. Till exempel medför möjligheten att skapa interna hålrum ett behov av att kunna kontrollera dessa vad gäller geometri och ytstruktur.

För att göra detta kommer projektet använda sig av industriell 3D-röntgen, även kallat CT-scanning. Det är en oförstörande provningsmetod med röntgenstrålning som skapar en tredimensionell bild av skannade objekts yttre och inre.

– Vi är unika i och med att vi har två högaktuella forsknings- och teknikområden (3D-printing och CT-skanning) inom samma centrum – Tillverkningstekniskt centrum i Karlskoga. Vi kan kombinera dem i våra forskningsprojekt, säger Lars Pejryd.

I forskningsprojektet som koordineras SP Sveriges tekniska forskningsinstitut medverkar förutom Örebro universitet även Saab Dynamics AB, Saab AB, Lasertech LSH, Siemens Industrial Turbomachinery, Arcam, Mittuniversitetet och Örebroregionen Science Park.

Tillverkningstekniskt centrum är ett samarbete mellan Örebro universitetet, Saab Dynamics AB, Lasertech Lsh AB och Bofors Test Center AB och Örebroregionen Science Park.