Försvarsministern på besök

Aktuell säkerhetspolitik, händelserna i Ukraina och Rysslands agerande, den pågående försvarsreformen och hur Sverige kan stärka sin försvarsförmåga var frågor som försvarsminister Karin Enström, M, tog upp när hon besökte Utrikespolitiska föreningen vid Örebro universitet i fredags.

Den engagerade publiken, ett 60-tal åhörare i Långhusets hörsal 1, ställde efter en 35 minuter lång föreläsning frågor om allt från framtida Nato-medlemskap, återinförande av allmän värnplikt, hur man arbetar med jämställdhet inom försvaret till riskerna med militärkapprustning till följd av händelserna i Ukraina.

Ökat intresse

– Försvarsfrågor brukar inte vara högst på den politiska dagordningen, men med ökade oroligheter i vårt närområde har också intresset för svensk försvars - och säkerhetspolitik ökat, säger Carl Görtz, vice ordförande i Utrikespolitiska föreningen. Därför bjöd vi in försvarsminister Karin Enström för att ge oss sitt och regeringens perspektiv på dessa frågor.