Förtroendefrågan i fokus på temadag om informationsteknologi och journalistik

IT-övervakning, personlig integritet och journalistik. Dessa frågor stod i centrum under Global Journalist Day på Örebro universitet.

- Kärnfrågan är hur vi kan skapa en informationsteknologi som vi människor litar på och som förtjänar vårt förtroende, sa Googles Nicklas Lundblad, som var en av föreläsarna.

Global Journalist Day satte fokus på de integritetsutmaningar som finns i spåren av den IT-tekniska utvecklingen. Nya och förfinade hjälpmedel för IT-övervakning, vad får det för konsekvenser för demokratin och yttrandefriheten? Och hur kan journalister skydda sina källor?

Viktig debatt

Nicklas Lundblad jobbar som samhällspolitisk rådgivare på Google och är en del av ett globalt team som fokuserar på yttrandefrihetsfrågor och internationell policy. Han menar att människan alltid haft en motsägelsefull inställning till teknik. Är den till nytta eller en motståndare, är den till hjälp eller hotar den våra jobb? I grunden handlar det om att skapa en teknik som förtjänar människors förtroende, argumenterade Nicklas Lundblad.

- Det som behövs är en kombination av att regeringar och företag är öppna med vad de gör och att det finns en pågående debatt om övervakning och användningen av ny teknik, säger han.

- Jag tror de flesta håller med om att ett visst mått av övervakning behövs i samhället, men vi behöver en öppen debatt för att diskutera och ifrågasätta så att det landar på en acceptabel och rimlig nivå.

Globalt perspektiv

På Global Journalist Day fanns flera namnkunniga föreläsare, bland andra Guy Berger, ansvarig för frågor om yttrandefrihet och medieutveckling inom UNESCO, och Ulf Johansson, programchef för SVT Riksnyheter och ansvarig utgivare för Rapport och Aktuellt.

- Det här är andra gången vi genomför Global Journalist Day och vi har, tack vare våra inbjudna föreläsare, verkligen lyckats få ett brett perspektiv på dessa viktiga frågor. Detta genom representanter för exempelvis Google, UNESCO, entreprenörer, människorättsorganisationer, universitet och media, säger Walid Al-Saqaf, som är ansvarig för programmet Global Journalism vid Örebro universitet.

- Jag hoppas att den här dagen väcker tankar hos de som kommit hit och att man inser hur viktig dessa frågor är för demokratin och inte minst för journalistiken.