Fortsatt föräldrastödsutbildning

Örebro universitet fortsätter att inom ämnet Folkhälsovetenskap erbjuda utbildning i föräldrastödjande arbete. I den nya regeringens budgetproposition skriver man att Folkhälsomyndighetens uppdrag att erbjuda den här utbildningen genom universitetet ska fortsätta och under 2015 ordnas två kurser.