Fotokemi lovande mot cancer

Att behandla cancer är knappast fråga om att finna en enda saliggörande metod. Forskarna söker sig fram längs olika spår. Mathias von Beckerath beskriver i sin doktorsavhandling en metod, som är känd sedan mer än 100 år, fotokemi. Han har funnit att den i lämpliga fall kan ge goda resultat, särskilt där alternativen kan vara handikappande kirurgi eller där ärrbildning i mjuka kroppsdelar blir till besvär.

– I min forskning har jag undersökt hur behandlingen av stämbandscancer fungerar med fotokemi, både som förstabehandling men också där cancern kommit tillbaka efter konventionell behandling. Metoden fungerar bra och kan vara väl så god som annan behandling.

Resultaten vad gäller rösten efter behandlingen är goda och mycket goda för behandling av så kallade sarkom, en cancerform som vanligtvis är svårbehandlad.

Vid fotokemi tillför man kroppen ett läkemedel via blodsystemet. Läkemedlet har sådana egenskaper att det samlar sig i tumörcellerna. När man sedan belyser tumören med blått ljus fluorescerar den och den självlysande tumören och dess gränser är lättare att se. Belyser man tumören med rött ljus från en laser bildas giftiga syreföreningar, som dödar tumören.

Räddat hälften

– Vid behandling av återfall i cancer har vi kunnat rädda mer än hälften av patienterna från att få hela struphuvudet bortopererat, säger Mathias von Beckerath. Metoden kan vara särskilt lämplig när till exempel stora ytor i svalget ska behandlas eller i gommen, där en ärrbildning kan vålla problem för patienten att svälja.

Han nämner hud, gynekologi, matstrupe och öron, näsa, hals som särskilt intressanta områden för fotokemisk behandling. Universitetssjukhuset i Örebro är det enda i landet som använder fotokemi och till öron-, näsa-, halskliniken kommer patienter från hela landet.

Näst största studien

– Som med många andra metoder gäller att fotokemi bättre i vissa fall, lika bra som andra kända metoder eller rent av sämre i en del fall. Det finns inte så mycket forskning på området. Den studie av behandling av stämbandscancer jag har i min avhandling omfattar 22 personer och den är näst störst i världen, säger Mathias von Beckerath men tillägger att den som är större är väldigt mycket större.

Olika former av ljusbehandling är beskriven sedan flera tusen år och för drygt 100 år sedan experimenterade man med fotokemisk behandling av tumörer. Men så uppfanns metoden med joniserande strålning och fotokemisk behandling föll mer eller mindre i glömska. På 1980-talet återupptogs metoden igen men utan att få något stort genomslag.

Större volymer

– Mer forskning behövs. För att nå framgång måste en ny metod vara mycket bättre än de som redan används. Den ska helst också vara spännande och intressant att arbeta med för läkaren och dessutom ska det gå att tjäna pengar på den.

Fototerapi är en så ovanlig behandling, att det läkemedel som behövs inte behöver produceras i så stora volymer. Det blir därmed både dyrt att använda och relativt ointressant för läkemedelsindustrin.

Text: Lars Westberg