Framgångar för Örebrostudenter i Haag

Örebrostudenterna Aljosa Noga, Julia Taavela, Mirela Majdanac och Kristé Zvinklyté slutade på 15:e plats i den internationella rättegångstävlingen Telders International Law Moot Court Competition. Laget var också det enda som hade två topp-tio-pläderingar bland de representerade universiteten.

- Det var jätteroligt att det gick så bra. Det jag tar med mig från tävlingen är lärdomen att ha fått gå igenom en sådan här process. Det har gett ovärderliga praktiska och teoretiska erfarenheter, säger Aljosa Noga.

I muntlig plädering slutade Örebrostudenterna på fjärde och åttonde plats, en mycket bra insats med över 100 tävlande. Därmed var Örebro universitet det enda bland de representerade universiteten som hade två placeringar bland de tio främsta.

Tävlingen, som genomfördes i april, lockade 28 lag från lika många europeiska länder och hölls i Haag, Nederländerna. Lagen möttes för att tävla i fingerade rättegångar vid Internationella domstolen. Förhandlingarna i finalomgången leddes dessutom av domare verksamma vid domstolen.

Två stater i tvist

- Vi hade ett fantastiskt bra lag med bra personkemi och där samarbetet fungerade hela vägen, säger Aljosa.

Lagets uppgift bestod i att representera två stater i en fiktiv tvist inför domstol. Studenterna hade förarbetat med fallet i nästan sju månader. De rättsliga spörsmålen omfattade domstolens rättsbefogenhet, skydd för medborgare i utlandet, immunitet för vissa högt uppsatta statstjänstemän och tolkning av fördrag. Studenterna hade förberett sig genom att grundligt fördjupa sig i fallet, konstruera och slipa på sina argument inför framställningen och lämna in skriftliga inlagor för båda parters räkning. Teamet reste sedan ner till Haag för att möta sina motståndarlag i domstolen. Universitetsadjunkt Tarik Radwan var studenternas coach.

Det här var andra gången Aljosa Noga ställde upp i en rättegångstävling.

- När jag blev tillfrågad om att ställa upp i ytterligare en var det enkelt att säga ja. Det är extremt roligt och man får möjlighet att träna upp sina färdigheter, både vad gäller skriftlig framställan och att plädera muntligt i domstol. Det här ger erfarenheter som man annars inte får inom utbildningen, säger Aljosa Noga.

Örebrostudenternas placeringar i olika kategorier

Muntlig plädering: 4 och 8 plats (av sammanlagt 108 personer)

Svarandesidan: 6 plats

Kärandesidan: 21 plats

Totalt: 15 plats