Genusvetenskaplig tidskrift redigeras från Örebro

Örebro universitet och Karlstads universitet blir nya värdorganisationer för Nordens största genusvetenskapliga tidskrift, Tidskrift för Genusvetenskap (TGV). Det är Sofia Strid, biträdande lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet, som från årsskiftet är ny chefredaktör för TGV tillsammans med Magnus Åberg vid Karlstads universitet.

TGV är Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning.

– Det är spännande att få vara med och utveckla genusvetenskaplig forskning som redaktör för denna anrika tidskrift. Vår seniorprofessor Anna G. Jónasdóttir var med bland pionjärerna som startade tidskriften i början av 80-talet. Vi har utvecklat en stark genusvetenskaplig miljö här vid Örebro universitet, och tidskriften förstärker den ytterligare. Värdskapet bidrar därtill att öka universitetets synlighet nationellt och nordiskt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, säger Sofia Strid som också är forskare vid Centrum för feministiska samhällsstudier.

Samarbete

– Under åren har tidskriften bidragit till att omforma och utveckla det genusvetenskapliga landskapet både i Sverige och i övriga Norden. Vår ambition är att TGV även i fortsättningen ska vara en oundgänglig tidskrift för alla som är intresserade av genusvetenskap, säger Magnus Åberg, universitetslektor vid Karlstad universitet.

Genusvetenskapliga miljöer i Örebro och Karlstad (Centrum för feministiska samhällsstudier i Örebro och Centrum för genusvetenskap vid Karlstads universitet) har etablerat omfattande samarbete sedan tidigare inom ramen för Genusinstitutet (GI) och GEXcel Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Research (GEXcel).

Nytt namn

Tidskrift för genusvetenskap är det nya namnet på tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, som startades 1980 i Lund. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp och recensioner av genusvetenskapliga avhandlingar och nya böcker. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Tidskrift för genusvetenskap.