Givande samarbete trots skillnader

Internationellt samarbete mellan olika universitet innebär ofta att man studerar förhållanden i respektive land och jämför resultaten. Men det behöver inte vara så. I samarbetet med Makerereuniversitetet i Uganda har Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet i stället arbetat med att jämföra metoder och dra nytta av varandras erfarenheter.

– Ibland är utgångspunkterna så olika, att det inte är meningsfullt att göra parallella studier, säger docent Peter Berglez. Det hindrar inte att vi kan inspireras av varandras forskning och vid gemensamma seminarier kan vi lära av varandra.

2010 fick Örebro universitet del av en Sida-satsning, som handlar om att stärka utbildning och forskning vid Makerere University i Ugandas huvudstad Kampala. Det är ett av Afrikas största universitet, som började som en teknisk skola 1922. Sida stöder samarbeten mellan institutioner på olika universitet i Sverige och deras motsvarighet i Uganda. Medan till exempel Karolinska institutet samarbetar med medicinska fakulteten vid Makerere, är det Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV, i Örebro, som samarbetar med Journalism and Communication Department där.

Samarbete och utbyte

– Det är dels ett samarbete och utbyte mellan forskare, dels finansieras en doktorand genom vår del av projektet, säger Peter Berglez.

Doktoranden heter Nakiwala Aisha Sambataya och arbetar med ett projekt som handlar om hur man bäst ska informera för att stoppa malaria. Hon var i Örebro en tid före jul förra året och även om hon handleds och forskar i Uganda, har hon en bihandledare, docent Leonor Camauer, här och får stöd i sitt arbete.

Peter Berglez har arbetat tillsammans med docent Goretti Linda Nassanga med en studie om skillnader i hur förändringar i klimatet beskrivs i medierna.

– Jag har tidigare varit med i ett Formasprojekt, som analyserade hur medierna rapporterade om klimatfrågan och kan ta med erfarenheter från det till ett projekt som pågår nu vid Makerereuniversitetet. Där studerar man hur man når ut med relevant information om förändringar i klimatet till befolkningen vid Victoriasjön. Här fungerar jag som en kompanjon.

Olika syn

Synen på klimatfrågan i de båda länderna illustrerar hur olika förhållandena här, i Sverige talar vi framför allt om mitigation, i Uganda om adaptation. Mitigation kan sägas vara åtgärder som reducerar miljöförstöring och som individen kan påverka. Här diskuterar vi utsläpp, minskad oljeförbrukning och sopåtervinning, saker som kan förändra situationen. Adaptation handlar om anpassning, att överleva, att lära sig bemästra de nya förutsättningarna.

– Det är så olika utgångspunkter, som också påverkar hur informationen till befolkningen i olika länderna formuleras av medier och andra aktörer, säger Peter Berglez.

Sida-projektet går mot sitt slut, men har förlängts till 2015.

Text: Lars Westberg