Gymnasieelever utforskade utbudet på universitetet

– Jag har alltid varit intresserad av polisarbete och det här var intressant.
Robert Pettersson från Hammar utanför Askersund har just provat på en föreläsning om kriminologi med professor Henrik Andershed när Örebro universitet tog emot gymnasieelever för att visa upp vad det finns att välja på efter studenten.

Robert går på Alléskolan i Hallsberg och var nyfiken på om det krävdes någon särskild behörighet för att läsa kriminologi, en av över 30 studievägar som presenteras på den första av två Universitetsdagar. På onsdagen var det ungefär 800 elever, mest från Örebro, som fick en bild av kursutbudet.

– Vi har ett mer vetenskapligt perspektiv på det kriminella, på tv och bio möter man oftare Hollywoodperspektivet, sade Henrik Andershed som berättade om olika teorier om varför människor blir kriminella.

Han var en av tre forskare vid universitetet, som lät gymnasisterna prova på hur föreläsningar fungerar på universitetet. Föreläsningarna bandas och kommer så småningom att läggas ut på webben.

Pedagogik

Universitetslektor Matilda Wiklund frågade Vad ska man ha pedagogik till? i sin prova på föreläsning.

– Alla människor har åsikter om pedagogik eftersom alla har egna skolerfarenheter och att det är ett ämne som berör oss på många sätt, människans utveckling, livsvillkor, hur vi kommunicerar, lär oss saker och socialiseras, sade hon.

Sandra Edvardsson, en något ovanlig besökare på Universitetsdagarna, var intresserad lyssnare. Hon tog studenten för tiotalet år sedan, känner sig lockad att plugga och hade sett på webben att det var öppet hus.

– Jag arbetar som säljare, men jag vill arbeta med människor på ett annat sätt. Pedagogik är ett intressant ämne och det finns med också om man ska läsa till socionom eller psykolog, sade hon.

Ellen Schagerström och Matilda Pettersson hade hunnit med att besöka informationen om jurist-, sjuksköterske- och maskiningenjörsprogrammen innan de hamnade på barnläkaren Andreas Ohlins föreläsning om Livets viktigaste minut. Han berättade att den högsta risken att dö är just den första minuten av livet.

– Det är en väldig omställning för det nyfödda barnet när blodet ska syresättas av de egna lungorna i stället för av mammans blod via moderkakan. I Sverige är överlevnaden väldigt hög, endast 1,5 av 1000 födda barn dör inom 28 dygn efter förlossningen och det är extremt bra siffror, sade han och berättade sedan hur blodomloppet fungerar under fosterstadiet och förändras vid födseln.

Naturligt inte alltid bra

– Många tycker att det som är naturligt är bra, men skulle naturen få råda i samband med förlossningarna skulle många barn dö.

– Bra att han höll föreläsningen på en enkel nivå, så att man förstod, sade Ellen Schagerström, som funderar på att bli barnmorska.

Tekniskt basår, måltidsekologprogrammet och socionomutbildningen hade lockat Jennie Ek och Julia Björnström från Risbergska skolan. Julia funderar på psykologprogrammet och tycker att det verkar bra att stanna i hemstaden för fortsatta studier. Jennie siktar på att bli mäklare och låter studierna bestämma var hon hamnar.
 
På torsdagen går programmet i repris och då kommer det främst elever utanför Örebro.
 

Text: Lars Westberg