Gymnasielärarutbildning i matematik till Örebro universitet

Örebro universitet får rätt att utfärda ämneslärarexamen i matematik med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beslutet meddelade Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbete) på tisdagen. Det innebär att den nya inriktningen går att söka redan till höstterminen 2015.

- Det här visar på en stark utveckling av matematikämnet vid Örebro universitet vilket betyder mycket inte bara för lärarutbildningarna utan också medför en positiv utveckling på en rad andra områden. Inte minst stärker det här möjligheterna för en framtida civilingenjörsutbildning, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Örebro universitet har ansökt om examenstillstånd med matematikinriktning tidigare. Då fick universitetet avslag på den matematikdidaktiska delen, det vill säga möjligheten till att erbjuda en pedagogiskt riktig lärandemiljö. Det här är något som man nu alltså har kommit till rätta med.

- Vi har arbetat målmedvetet för att stärka både den didaktiska delen och hela matematikämnet under en längre tid, bland annat genom fler doktorander och en ny professor i matematikens didaktik. Det här är ett tecken på att utvecklingen går rätt väg och vi kommer att fortsätta det kvalitetsförbättrande arbetet, säger Niklas Eriksen, enhetschef i matematik.

Krister Persson är ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet:

- Det här breddar ytterligare ämneslärarprogrammet vid universitet och stärker lärarutbildningen. Det råder brist på matematiklärare i Sverige och nu har vi möjlighet att göra utbildningen attraktivare för att fler ska söka, säger Krister Persson.