Här är vinnarna av Öppna Örebro län 2014

En besöksguide och en mobilapp som ger resenärer direktinformation om lokaltrafiken är de två bidrag som utsetts till vinnare i tävlingen Öppna Örebro län 2014.

- Bidragen visar både på idérikedom och nytta för allmänheten, säger tävlingens projektledare Charlotta Nordenberg, Örebro universitet, och Björn Hagström, Örebro kommun.

Det första bidraget som belönas har projektnamnet Örebro Explorer. Gymnasieleverna Jonathan Ortheden och Marcus Ramse, Tullängsskolan i Örebro, har skapat en apptjänst som guidar besökare i Örebro. Med ett knapptryck visas offentliga platser och anläggningar, till exempel badplatser, idrottsplatser, återvinningscentraler, skolor, parkeringar och offentliga toaletter. Informationen innehåller också bild, omdöme om lokaliteten och vägbeskrivning.

Tjänsten har enligt tävlingsjuryn belönats för att den på ett enkelt och elegant sätt visualiserat och använt öppna data.

App om lokaltrafik

Det andra bidraget som belönas har projektnamnet Statera och är en mobilapp som ger direktinformation om lokaltrafiken. Bakom idén står fyra gymnasieungdomar från Tullängsskolan i Örebro: Martin Lundkvist, Hanna Binninge-Högberg, Carl Wahlberg och Jesper Eriksson. När tjänsten är fullt utvecklad ska den ge resenärer möjlighet att i sin mobiltelefon kunna läsa av saldo på sitt busskort, se vart bussarna befinner sig och hur fullsatta turerna är.

Enligt juryn har tjänsten stor nyttopotential: ”Att kunna följa bussar med GPS-positionering, fylla på sitt busskort samt att se om bussen man vill åka med är full eller inte, skapar stora värden för passagerare och har potentialen att öka antalet som åker kollektivt vilket i sin tur kan minska mängden bilåkande och bidra till minskade utsläpp.”

Vinnarna får som pris coachning och möjlighet till att följa ett pågående projekt på IT-företaget Nethouse AB i Örebro.

Om Öppna Örebro län

Tävlingen Öppna Örebro län har som mål att driva på arbetet med att tillgängliggöra öppna data och inspirera unga innovatörer till att utveckla nya idéer och tjänster.

Genom att myndigheter och kommuner offentliggör datainformation (öppna data) kan den användas på ett allmännyttigt sätt. Inte minst kan personer med kunskaper i dataprogrammering utveckla användbara digitala redskap i form av exempelvis webbtjänster eller appar.

I år var tredje gången tävlingen genomfördes. Intresset har ökat för varje år. Öppna Örebro län är ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro kommun, Länsstyrelsen Örebro län, Nethouse AB, Handelskammaren Mälardalen och Örebroregionen Science Park.