Här intog studenterna centrala Örebro

Fredagens studentdag i centrala Örebro blev en fartfylld fest. För 16:e året anordnades Örebrodagen där nya studenter erbjuds att under lekfulla former tävla och ha roligt tillsammans.

- Målet är en trevlig gemenskap och samtidigt närma allmänhet och studenter med varandra genom att anordna spel och lekar mitt i stadskärnan, säger Frida Siveborn som är ansvarig för introduktionen på Örebro universitet.

Till höstterminens började drygt 3 200 nya studenter på Örebro universitet. Merparten kommer från andra regioner i landet. För att ge möjlighet till en bra studiestart och att bekanta sig med miljön erbjuder Örebro universitet ett digert introduktionsprogram.

Värdefull start

- Vi vet att en bra introduktion betyder mycket för många nya studenter och jag tycker mig se att våra ansträngningar gör allt större nytta. Det märks bland annat på att engagemanget både för att ta del av aktiviteterna och att vara med och hjälpa till ökar, säger Frida Siveborn. Studenter är över lag mycket hjälpsamma och måna om att ge nyinflyttade en bra start.

I introduktionsprogrammet erbjuds bland annat föreläsningar i studieteknik, guidningar, träffar för studenter som är föräldrar, prova-på-vecka på gymmet och mycket annat för att nya studenter ska lära känna universitetet och sin studieort.

Som en del i introduktionen anordnas Örebrodagen, vilken arrangeras gemensamt av Örebro universitet, Örebro studentkår och Örebro kommun. Fjorton lag ställde upp i sju tävlingsgrenar på lika många stationer. Paddlingstävling i Svartån och klossbygge i Slottsparken var några av inslagen.

- Det här är också ett sätt att bidra till att utveckla Örebro som studentstad. Det är viktigt med positiva intryck för nyinflyttade studenter och jag tror att Örebroarna uppskattar det här också.