Hemrobotar bör vara anpassningsbara

I slutet av det här året kommer GiraffPlus att finnas i 15 bostäder på olika håll i Europa. Sedan i höstas är det sex hem i Sverige, Italien och Spanien där en robot hjälper de äldre och utgör en länk till familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal. Det EU-finansierade forskningsprojektet leds från Örebro universitet.

– Vi är just nu mitt i utvärderingen och vi ser att olika aspekter av systemet bedöms på olika sätt av de olika användarna, säger Amy Loutfi, som är projektsamordnare. Detta visar att universallösningar för teknik hemma inte nödvändigtvis är det bästa, den bör vara anpassningsbar och skräddarsydd för användarnas behov.

GiraffPlus omfattar offentliga och privata partner från Italien, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Sverige. Planen är att sätta systemet i kommersiell produktion nästa år, baserat på en startavgift och ett månatligt abonnemang som gör det konkurrenskraftigt i jämförelse med en allt dyrare heltidsvård. EU-marknaden för robotar och anordningar som hjälper våra äldre beräknas uppgå till 13 miljarder euro 2016.

I Italien berättar mormor Lea, 94 år, att hon inte ville bo ensam längre, men ändå bo kvar hemma. Med tanke på att befolkningen blir allt äldre är det många personer som befinner sig i samma situation. Tanken är att GiraffPlus-systemet genom robotteknik kan bidra till en säker och billig lösning på detta problem.

EU-medel på runt 3 miljoner euro har investerats i GiraffPlus för att testa hur robotar och annan utrustning kan hjälpa äldre att leva säkrare och mer oberoende liv. Systemet omfattar sensorer och en robot. Sensorerna kan känna av om personen lagar mat, sover eller tittar på teve och övervakar personens hälsotillstånd, till exempel blodtryck eller sockernivåer. De gör det möjligt för vårdare att övervaka personens välbefinnande på distans och kontrollera om någon har ramlat. En robot rör sig runt i hemmet och gör det möjligt för familj, vänner och vårdare att besöka personen virtuellt.