Hög kvalitet för Restaurang- och hotellhögskolan

Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet) ger utbildningarna vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan omdömet "hög kvalitet". Omdömet gäller kandidatexamen i huvudområdet måltidskunskap och värdskap.

UK-Ämbetet utvärderar löpande de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Den här gången är det huvudområdet måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan som granskats och som får omdömet "hög kvalitet".