Innovationer tävlas fram på hackathon

Förra året vann gymnasieleverna Lukas Sandholm Duberg, Erik Alm och Timmy Silesmo från Tullängsskolan i Örebro, innovationstävlingen Öppna Örebro län. Deras bidrag var en webbtjänst om snöröjning. Nu får fler unga innovatörer chansen att presentera sina idéer när årets tävling avslutas med ett hackathon på Örebro universitet den 20 november.

Genom att myndigheter och kommuner offentliggör datainformation (öppna data) kan den användas på ett allmännyttigt sätt. Inte minst kan personer med kunskaper i dataprogrammering utveckla användbara digitala redskap i form av exempelvis webbtjänster eller appar. Tävlingen Öppna Örebro län har som mål att driva på det arbetet och samtidigt ge utrymme för att utveckla nya idéer och tjänster.

Koll på snöröjning

Förra årets vinnande bidrag var en webbtjänst som ska hålla koll på vilka vägar som är snöröjda eller inte. Projektet är fortfarande under arbete, men är likväl en lovande webbtjänst för framtiden.

- Sådana här innovativa idéer driver oss som organisation att bli mer utåtriktad och tillmötesgående. Nyttan av en sådan lösning kan vara stor för alla, säger Björn Hagström, Örebro kommun.

Avslutas med hackathon

Liksom förra året avslutas årets upplaga av Öppna Örebro län med ett hackathon. Ordet är en kombination av orden hacker och marathon och är ett sätt för utvecklare och organisationer att inspirera till nya idéer. Utgångspunkten är att bjuda in människor som under en begränsad tid får arbeta med sina innovationer. Ibland handlar det om att spendera ett eller flera dygn tillsammans, i det här fallet handlar det om några timmar.

- Det här är ett sätt att få människor att släppa tyglarna fria och låta sig stimuleras till innovation och idéutveckling och samtidigt få fram något som kan komma flera människor till nytta, säger Charlotta Nordenberg, projektledare vid Örebro universitet.

Öppna Örebro län är ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro kommun, Länsstyrelsen Örebro län, Nethouse AB, Handelskammaren Mälardalen och Örebroregionen Science Park. Det är tredje året som tävlingen genomförs. Prisutdelning kommer ske den 28 november i Örebro.