Internationellt uppdrag

Magnus Boström och Rolf Lidskog, båda professorer i sociologi vid Örebro universitet, har för perioden 2014-2018 valts till styrelsen för Internationella sociologförbundets (ISA) miljösociologiska forskningskommitté (Environment and Society).

Forskningskommittén arbetar med att stödja och utveckla den miljösociologiska forskningen runt om i världen, dels genom att arrangera egna konferenser och workshops, dels i samband med ISAs världskongresser.

Forskningskommittén har nyligen initierat en egen internationell peer review tidskrift, Environmental Sociology, vars första nummer kommer ut i början av 2015. Både Boström och Lidskog ingår i redaktionskommittén för tidskriften.

– Vi är mycket glada över att få medlemmarnas förtroende att leda forskningskommittén, säger Magnus och Rolf. Även om vi valts som individer så är det även ett tydligt bevis på att miljösociologin vid Örebro universitet inte enbart är den främsta i Sverige utan även är internationellt etablerad.

Styrelsen består av nio ledamöter. Magnus Boström har tidigare varit dess sekreterare och valdes nu till vice ordförande. Till ny ordförande valdes professor Koichi Hasegawa vid Tohoku universitet, Japan.