Intresserad prins Daniel tog del av forskning på Örebro universitet

Prins Daniel besökte på onsdagen Örebro universitet. Där togs han emot av bland andra rektor Jens Schollin och professor Fawzi Kadi för att få en rundvandring på universitetsområdet och en inblick i pågående forskning.

Prins Daniel var särskilt intresserad av forskning som rör fysisk aktivitet och fick därför höra mer om hur träning och kost kan påverka såväl diabetes som muskelmassa, något som professor Fawzi Kadi forskar om.

Det var en intresserad prins Daniel som fick följa med in i labbet och se en provtagning där en person som är med i en studie om träning och typ 1-diabetes, genomförde ett arbetspass på träningscykel. Där ställde också prinsen många kunniga frågor.

Träning har positiv effekt?

Regelbunden fysisk aktivitet anses vara en av hörnstenarna i behandling av typ 1-diabetes hos ungdomar men det finns inga vetenskapliga studier som visar vilken typ av träning som har störst positiv effekt. Det vill Örebroforskarna ta reda på.

– Vi undersöker vilka direkta effekter olika former av träning har på blodsockernivå och ämnesomsättning, säger Fawzi Kadi.

Barnläkaren Stefan Särnblad fanns med i labbet och resultaten ska användas i den dagliga rådgivningen på diabetesmottagningar. Alla tonåringar i studien lämnar dessutom såväl blod som muskelvävnad. Nästa steg sker på cellnivå.

– Vår undersökning av muskelvävnad hos ungdomar med typ 1-diabetes är unik och har förutsättningar att ge helt ny kunskap om metabola effekter på muskler hos ungdomar med diabetes.

Hjälp till självhjälp

I samband med besöket fick prins Daniel också höra om pågående forskning kring kronisk muskelförlust, något som drabbar 30 procent av människor över 60 år och över hälften över 80 år. Forskarna arbetar för att utveckla kost- och träningsprogram som kan hjälpa till att bevara musklernas funktion.

– Målet är att ge en ökad förståelse för hur molekylära och cellulära förändringar i muskelcellen kan påverkas av fysisk träning och kost. Kunskap som kan användas för att utforma förebyggande program som kan hjälpa människor att bevara musklernas funktion livet ut.

– Den röda tråden är att vi vill arbeta förebyggande genom att hjälpa människor ta saken i egna händer vare sig det gäller att undvika komplikationer på grund av diabetes eller att förlora muskelmassa alltför tidigt, avslutar Fawzi Kadi.

Text: Linda Harradine och Johan Stenegård