Kan slutföra medeltida maktstudier

– Jag blev verkligen extremt överraskad och självfallet mycket glad över den här möjligheten att slutföra forskningsprojekt som jag arbetat länge med. Det säger universitetslektorn i historia vid Örebro universitet, Louise Berglund, efter beskedet att hon fått närmare två miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond.

Hon kommer att utnyttja anslaget för att verka i Köpenhamn under ett helt år. Där ska hon slutföra ett forskningsprojekt som hon kallar Lysande damer: Birgittinska modeller för auktoritet och kvinnligt regentskap under senmedeltiden.

– Det kommer att landa i en mastig publikation, säger hon. Egentligen är det två projekt jag kan sammanföra, dels ett som handlar hur politiken kommunicerades och förhandlades under senmedeltiden, dels studier av drottningskap och hur kvinnlig auktoritet förändrades under den här tiden.

Resultatet av forskningen ska bli ny förståelse av auktoritet, drottningars agerande och genusfrågor under den konfliktfyllda perioden i Norden som är känd som Kalmarunionen. I Köpenhamn kan Louise Berglund samarbeta om detta med danska forskare och få tillgång till arkiv och biblioteksresurser som hon kan ha nytta av.

– Att byta miljö är nyttigt inom forskningen, säger hon och berättar att ett stipendium 2012 för att undervisa vid Chinese University of Hong Kong en termin betytt mycket. Jag tycker att jag lyfte mig när det gäller att presentera min forskning, jag fick ökat självförtroende i min forskarroll.

Pengarna hon nu fått kommer från en treårig satsning som kallas RJ sabbatical. Riksbankens jubileumsfond vill att forskare ska få tid att färdigställa forskning, slutföra arbeten och skriva större verk. Första året kom det in överraskande många ansökningar, över 70, och åtta av dem beviljades.

Text: Lars Westberg