KBT för smärta vid samlag

Många kvinnor lider i tysthet av samlagssmärta och få får en diagnos och behandling. Örebroforskning visar att drabbade kvinnor ofta bär på katastroftankar och rädsla som leder till att de undviker sex. Det blir en ond cirkel som är svår att bryta. Det skriver psykologiforskarna Steven Linton och Johanna Thomtén vid Örebro universitet i Women's Health.

– Vi kan bidra med ökad kunskap kring psykologiska mekanismer och öppna upp för nya behandlingar med kognitiv beteendeterapi, säger Steven Linton, professor i psykologi vid Center for Health and Medical Psychology på Örebro universitet.

Smärta i slidmynningen är inte något som det pratas högt om. Kvinnor som drabbas upplever en svidande eller brännande känsla när de försöker föra in någonting i slidan. De kan inte använda tamponger och sex gör ont. Tajta kläder kan upplevas som obehagliga och det kan vara smärtsamt att cykla.

– Många kvinnor lider i tysthet. Det finns indikationer på att allt fler drabbas men att endast 60 procent av kvinnor som lider av detta söker sjukvård och av dessa är det bara 40 procent som får en diagnos. Vården är inte rustad. Såväl mottagande, diagnoser som behandling måste bli bättre, säger Steven Linton.

Allt fler drabbas

– Sex ska aldrig vara smärtsamt och en viktig del i behandlingen som vi tar fram handlar om att uppmuntra kvinnan att med sin partner utveckla en sexuell repertoar som innebär positiva känslor istället för oro, rädsla, krav, skam och skuld, säger Johanna Thomtén, postdoktor vid Örebro universitet.

För att skapa nya behandlingar har forskarna undersökt likheter mellan dessa kvinnor och smärtpatienter med besvär i nacke och rygg. De kan då dra nytta av den kunskap som redan finns.

– Vår forskning visar att det finns många likheter mellan kvinnor som upplever smärta vid samlag och andra smärtpatienter. Den så kallade fear-avoidance modellen, som visar hur smärtpatienter ofta fastnar i en ond cirkel, stämmer även på kvinnor med samlagssmärta.

Ett värsta scenario

För bägge patientgrupperna leder smärtan ofta till katastroftankar, negativa känslor och rädsla. Tankar som målar upp ett värsta scenario och gör människor rädda för sådant de upplever som riskfyllt. Vid ryggsmärta kan det handla om vardagliga sysslor i hemmet eller på arbetet och vid samlagssmärta blir intimiteten lidande.

– Jag vill betona att vi inte förespråkar samlag trots smärta utan att det handlar om att lära mer om de här kvinnornas katastroftankar och rädsla inför smärta för att kunna hjälpa dem att bryta det som annars kan bli en ond cirkel. Fastnar de i en ond cirkel leder det ofta till depression och ökar risken för att problemen ska bli kroniska, säger Johanna Thomtén.

Utifrån FA-modellen kan en behandling med kognitiv beteendeterapi utformas som hjälper patienter att bryta den onda cirkeln och hantera smärtan och rädslan.

– Det finns ett behov av ytterligare forskning för att kunna ta hänsyn till de skillnader som finns. Vi måste till exempel undersöka partnerns roll, hur rädsla påverkar sexlust och hur känslolivet påverkas av att kvinnor undviker sex, säger Steven Linton.

Text: Linda Harradine