Kemipristagarna träffade forskare och studenter

- Vi kan alla uppskatta regnbågens skönhet, men för oss forskare är den så mycket vackrare eftersom vi kan se dess beståndsdelar, vi vet vad den är gjord av.

Det sa Eric Betzig, Nobelpristagarna i kemi, då han tillsammans med William E. Moerner, också han Nobelpristagare, träffade Örebro universitets studenter på måndagen.

Sofie Björklund och David Wigren är båda kemistuderande på Örebro universitet. När två av årets Nobelpristagare i kemi kom till universitetet fick de möjlighet att ställa några frågor till dem. En av frågorna handlade om ungas inställning till forskning. Varför ska man som ung rikta in sig på en forskarkarriär?

- Det är roligt och fantastiskt att kunna upptäcka och utveckla, sa William E Moerner. Vad kan vara bättre än att kunna se ljuset från en enskild molekyl?

- Det är ett otroligt intressant yrke och en fantastiskt möjlighet till att få utforska det som man är mest intresserad av, sa Eric Betzig.

Med hjälp av fluorescerande molekyler har 2014 års Nobelpristagare i kemi tagit ljusmikroskopin till nanodimensioner. Tekniken kallas för nanoskopi. Med nanoskopi kan forskare idag till exempel synliggöra enskilda molekylers vägar inuti levande celler.

Alfred Nobels hem

Inledningsvis var det meningen att alla tre Nobelpristagarna i kemi kulle komma till Örebro, men tyvärr fick Stefan W. Hell förhinder i sista stund. Därför var det William E. Moerner och Eric Betzig som fick uppleva det en och en halv dag långa programmet.

Besöket inleddes på söndagen med en guidning i Alfred Nobels hem i Björkborn (Nobelmuseet i Karlskoga) och middag på Örebro slott. På måndagen träffade de kemiforskare och studenter på Örebro universitet och höll dessutom en öppen gästföreläsning.

Det är inte varje dag ett ungt universitet får chansen att visa upp sig för Nobelpristagare och kemiprofessorn Bert van Bavel var glad över att få presentera den forskning som bedrivs inom ämnet vid universitetet.

Miljögifter

– Vi är stolta och framgångsrika både i vår forskning och i vår undervisning. Vårt kemiprogram med forensik (kriminalteknik) hör till de mest sökta i landet och vår forskning om olika miljögifter är internationellt respekterad. Vi arbetar med annan teknik än den kemipristagarna belönats för, men jag hoppas att vi kan hitta beröringspunkter där olika tekniker kan komplettera varandra, säger han.

Inom forskningsmiljön Människa-teknik-miljö, MTM, är en tyngdpunkt att utveckla analysmetoder för att mäta långlivade organiska föroreningar (persistent organic pollutants, POP), som finns listade av Stockholmskonventionen, en internationell överenskommelse för att begränsa produktionen av sådana miljögifter.

Laboratoriet vid Örebro universitet fungerar också sedan några år som referenslaboratorium för FN:s miljöprogram (UNEP) och kemipristagarna kommer att få se hur man med hjälp av masspektrometri analyserar misstänkta föroreningar. Genom samarbete med Waters Corporation, ett världsledande företag för tillverkning av avancerade analytiska instrument, kan Örebro universitet arbeta med den senaste tekniken inom masspektrometri.