Konferens om våldets gränser ett steg mot bättre samarbete

Avståndet mellan teori och praktik kan vara långt. När Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet anordnade konferensen "Våldets gränser och intersektionella perspektiv" var därför målet att sammanföra forskare och praktiker för att utbyta erfarenheter och hitta former för samverkan och samarbete.

Vad säger forskarna och vad gör praktikerna? Konferensen "Våldets gränser och intersektionella perspektiv" satte kunskaper om maktordning, intersektionalitet, maskulinitet och konsekvenserna av våld mot kvinnor, barn och HBTQ-personer i centrum.

Det finns gedigen forskning om våldets mekanismer och om våldsoffrens situation, men i vardagen kan avståndet mellan dem som arbetar praktiskt med dessa frågor och de teoretiska kunskaperna vara långt. Det kan innebära att mycket kunskap inte kommer till nytta.

Större utbyte

Att forskningen har mycket att bidra med håller Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik vid Örebro universitet, med om. Med mer nyanserade kunskaper om våldets komplexa karaktär i dagens globaliserade tillvaro och hur olika maktordningar samverkar lokalt och globalt kan både de som arbetar med stöd till våldsutsatta och de som möter förövare jobba effektivare. Samtidigt framhåller Sangeeta Bagga-Gupta att en förutsättning är att forskningen har fotfäste i människornas och institutionernas verklighet.

- Forskarvärlden behöver kontakten med verksamheterna och de människor som arbetar med frågorna praktiskt. Bra kontakter är ett ömsesidigt behov för både professionella och forskare, säger Sangeeta Bagga-Gupta.

Nya samarbetsformer

Skolkurator från Virginska skolan, Peter Strand och Ingrid Pincus, ordförande i organisationen UN Women Örebro, medverkade båda i konferensen. För dem innebar tillfället en möjlighet att presentera insikter från sina verksamheter, få inblick i den forskning som bedrivs på det tvärvetenskapliga området och möjlighet att diskutera frågorna på ett konstruktivt sätt.

- Vi saknar kontakt med forskningen och universitet i de här frågorna, att vi behöver större utbyte håller nog alla med om. Förhoppningsvis kan det här leda till att vi hittar former för samarbete och utbyte framöver, menar de.

Den två dagar långa konferensen inleddes med en ett tal av landshövding Rose-Marie Frebran. Konferensens huvudtalare var professor Jeff Hearn, University of Huddersfield och Hanken School of Economics, och fakultetsprofessor vid Örebro universitet. Hearn talade om forskning om och förhållningssätt till män, maskulinitet och våld. Carin Holmberg, filosofie doktor i sociologi berättade om att arbeta praktiskt med uppbrottsprocesser. Dessutom genomfördes flera workshops.

Konferensen var ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet och GEXcel International Collegium.