Kontakter för utveckling

– Många länder i Afrika är i stort behov att utveckla ledarskap och styrning. Många problem på kontinenten beror på bristande ledarskap på många olika nivåer. Det säger Professor Bosela Eale, som är rektor vid International Leadership University, ILU, i Burundis huvudstad Bujumbura. Han och två lärare besökte i veckan Institutionen för hälsovetenskap och medicin, IHM, vid Örebro universitet.

Via lektorn i omvårdnadsvetenskap Berthollet Bwira Kaboru, med rötter i Kongo, har ett visst samarbete inletts med ILU i Bujumbura. Nu har IHM fått ett anslag från Stint, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, för att utveckla kontakterna.

– Vi tror att det kan vara värdefullt bland annat för vårt masterprogram i omvårdnadsvetenskap med ett utbyte med ILU, säger Berthollet Bwira Kaboru. Vi har också redan identifierat flera intressanta forskningsfrågor som vi skall kunna utveckla tillsammans. Vi också ser framemot att samarbeta kring forskarutbildningsfrågor.

Nätverk

ILU i Bujumbura är en del av ett nätverk med ILU i sju afrikanska länder, utom Burundi också Kamerun, Kongo, Ghana, Kenya, Nigeria och Zimbabwe. Det är ett ungt universitet, det är bara fyra år sedan man startade. De cirka 400 studenterna, som kommer från elva olika nationer, läser program inom Leadership, Business, Governance och Theology och speciellt på masternivå. All undervisning sker på engelska medan franska är det vanligaste europeiska språket i Burundi.

– Afrika är världens rikaste kontinent, säger rektor Bosela Eale. Men vi måste utveckla ledarskapet på alla nivåer.

I dessa dagar blir ebolaepidemin snabbt ett samtalsämne när Afrika är på dagordningen. Professor Bosela Eale påpekar att sjukvården i de länder som drabbats i stor utsträckning saknar en utbyggd sjuk- och hälsovård. Brister i ledarskap, organisation och styrning försvårar arbetet ytterligare med att begränsa epidemin.

– Bättre ledarskap och organisation skulle betyda mycket även för sjukvården.

Svarsvisit

Lektorn Delly Ngelikoto, som undervisar i ledarskap och lektor Novella Nikwigize, som undervisar i kommunikationsvetenskap och även sköter informationsfrågor på ILU, är med på resan till Sverige.

Utom Örebro besöker delegationen också Högskolan i Dalarna, som har begärt att komma i kontakt med ILU för ett möjligt samarbete. I vinter kommer representanter från Örebro universitet att göra en svarsvisit i Burundi.

Text: Lars Westberg