Kulturrådspengar till kulturprisbelönat teaterprojekt

Delaktighet och teater, DoT-projektet, som handlar om teckenspråkig scenkonst, har fått 750 000 kr för sitt tredje projektår från Statens kulturråd. Projektet får ytterligare uppmärksamhet genom att Örebro läns landsting ger 2014 års kulturpris på 50 000 kr till Alexandra Royal, bland annat för hennes insatser i DoT där hon är projektkoordinator och producent.