Liisa Husu i afrikansk genuspanel

Att överbrygga klyftan mellan könen är ett av flera teman vid det andra ministermötet om vetenskap, teknologi och innovation i Afrika den 14-17 oktober i Rabat i Marocko. Professor Liisa Husu vid Örebro universitet är en av talarna i konferensens genuspanel, som ska belysa könsmönster i vetenskap och innovation och diskutera hur utbildning, vetenskapliga organisationer och forskningspolitiken kan främja jämställdhet och mångfald.

Genus är ett av genomgående teman i konferensen som har organiserats av Afrikanska Utvecklingsbanken med stöd av flera andra internationella organisationer samt Finlands regering. Ministrar, forskare, civilsamhällets organisationer och näringslivsrepresentanter från de flesta afrikanska länder deltar i konferensen för att diskutera utmaningar och utveckla visioner för vetenskap, teknik och innovation på den afrikanska kontinenten.

Kvinnor utgör en tredjedel av alla afrikanska forskare, med stora regionala variationer, och är en viktig resurs på Afrikas väg mot ett kunskapssamhälle. Å andra sidan är 38 procent av den vuxna afrikanska befolkningen inte läskunnig och två tredjedelar av dem är kvinnor. Det finns många hinder för flickors skolgång som behöver övervinnas.

På dagordningen stod förhållandena för kvinnor inom olika ämnesområden och i olika länder, politik och program som har varit framgångsrika för att minska klyftan mellan könen. Där fanns också exempel på olika nationella och internationella projekt och nätverk som främjat afrikanska flickors engagemang i naturvetenskap och teknik i grundutbildning och högre utbildning.