Liisa Husu om ojämställdhet i forskningen på europeiska arenor

I dag på Euroscience Open Forum, ESOF, i Köpenhamn berättar Örebroprofessorn Liisa Husu om hur de nordiska länderna har arbetat för att nå könsbalans i forskningen. ESOF är en mötesplats för europeiska forskare, politiker, tjänstemän, media, och andra som är intresserade av den europeiska forskningens utmaningar. ESOF pågår 21-26 juni.

Liisa Husu talar i en session som har fokus på könsklyftan i vetenskapen och arrangeras av Europeiska forskningsrådet, ERC. Förutom Liisa Husu medverkar den världsledande vetenskapsforskaren Londa Schiebinger från Stanford University.

– Jag kommer att belysa speciellt nordiska erfarenheter och exempel på innovativa sätt att främja jämställdhet i forskningen. De nordiska länderna utmärker sig jämfört med resten av Europa med en hög andel kvinnliga universitetsrektorer, könsbalans i beslutsfattande nationella forskningsråd, och nationella satsningar på genusforskning och jämställdhetsfrågor. Kvinnoandelen av professorer är dock inte högre än i EU-länder i genomsnitt, säger Liisa Husu.

Lägre lön och långsammare karriärutveckling

Den europeiska bilden visar att trots en del positiva förändringar de senaste decennierna har kvinnliga forskare fortfarande lägre lön och deras karriärutveckling går långsammare. Fyra av fem professorer, samt nio av tio universitetsrektorer i Europa är män.

I en artikel på www.euroscientist.com lyfter Liisa Husu vad som har hänt med olika europeiska spetsforskningssatsningar, så kallade excellensinitiativ, från ett genusperspektiv.

– Nya siffror från ERC, flaggskeppet för europeisk forskning, visar att kvinnor har lägre beviljandegrad än männen i deras anslag. Det gäller både yngre och etablerade forskare. Alarmerande nog, har det visat sig att kvinnliga forskare är förlorare i excellenssatsningar även i system som de nordiska som syftar till att främja jämställdhet mellan könen, säger Liisa Husu.

Hon vill se ett större engagemang av europeiska forskningsfinansiärer för könsbalansen inom forskningen och menar att det kan ske bland annat genom att uppmuntra och öka ansökningarna från kvinnor, med bättre könsbalans bland olika grindvakter när det gäller forskningsanslag och även genom utbildning i jämställdhetsfrågor för nyckelpersoner.