Lina belönad för bästa juridikuppsats

Lina Thonander-Aurbakken, nyligen examinerad juriststudent från Örebro universitet, har tilldelats ett stipendium för bästa examensarbete i familjerätt.