Många nöjda med livet som student

Nöjd student-index (NSI) är en återkommande enkätundersökning som handlar om hur studenterna upplever sin studiemiljö på Örebro universitet. Enkäten skickas ut vartannat år till heltidsstudenter och för ungefär en månad sedan avslutades 2014 års NSI-undersökning.

- Vi kan redan nu se många intressanta och viktiga skillnader från 2012 års NSI-undersökning. En positiv utveckling är att ännu fler studenter är nöjda med Örebro universitet och kan rekommendera Örebro universitet till andra, säger Carolina Wittenfelt på universitetets ledningskansli, en av de ansvariga för årets NSI-undersökning.

Bättre studiemiljö

Över en tredjedel av de 1 662 studenter som besvarade årets enkät anser sig vara "mycket nöjda" med livet som student vid Örebro universitet. På frågan om i vilken grad de kan rekommendera Örebro universitet till andra väljer nästan 80 procent det högsta eller näst högsta svarsalternativet. I båda fallen handlar det om en ökning med fem procentenheter.

- Det är glädjande, men arbetet för att göra studiemiljön ännu bättre kommer inte att tappa fart. Tvärtom, nu när vi ser att det systematiska arbetet med att samla in studenters upplevelser av sin studiemiljö ger resultat kommer vi att fortsätta på samma spår, säger Carolina Wittenfelt.

Efter den tidigare undersökningen som genomfördes 2012 sammanställdes en lista med ett fyrtiotal planerade åtgärder varav flertalet idag är genomförda. Några av dessa är: förstärkning av det trådlösa nätverket, bekvämare stolar i Prismahusets studiesalar, förbättrade rutiner inom lokalvården, ombyggnad i biblioteket med bland annat fler studieplatser samt förbättringar i det webbaserade utbildningsverktyget Blackboard.

Text: Emelie Läkk Hesselius